Služby poskytované bez predchádzajúcej objednávky

  • vidimácia (osvedčovanie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny)
  • legalizácia (osvedčovanie o pravosti podpisu na listine)
  • vydanie výpisu z obchodných registrov príslušných registrových súdov v rámci celej SR
  • registrácia listín v Notárskom centrálnom registri listín s možnosťou vydania jej osvedčenej kópie na ktoromkoľvek notárskom úrade na území Slovenskej republiky
  • spísanie jednoduchých listín ako napríklad plnomocenstvá, čestné vyhlásenie a pod.
  • spísanie návrhu na prejednanie novoobjaveného dedičstva, vrátane jeho osobného podania na Okresný súd Banská Bystrica

 

SPÄŤ NA ÚVOD

Kontaktné údaje
JUDr. Ingrid Mazúrová Šoltésová
Skuteckého 17
97401 Banská Bystrica
IČO: 42317312 | DIČ: 1039438917 | IČ DPH: SK1039438917
Úradné hodiny

Pondelok

08:00 - 17:00

Utorok

08:00 - 17:00

Streda

08:00 - 17:00

Štvrtok

08:00 - 17:00

Piatok

08:00 - 16:00

Notárske služby mimo priestorov notárskeho úradu
a mimo úradných hodín zabezpečujeme po dohode.